Landbrug

Mælkekøling med varmegenvinding

Når mælk nedkøles, frigøres en stor mængde varme. Der er god økonomi i at varmegenvinde mælkens varme til opvarmning af bygninger og brugsvand i både stald og stuehus.

​Vi har stor erfaring med anlægsdimensionering af anlæg til genvinding og udnyttelse af varmen fra mælkekøl. Ofte er køleløsningen kombineret med jordslanger. Således vil der i perioder med stort behov for opvarmning kunne suppleres med den naturlige jordvarme. I perioder, hvor behovet for varme er mindre end den afgivne varme fra mælkekølingen, anvendes slangerne til nedkøling.​

Mere om mælkekøling

Gyllekøling

Lad os hjælpe med at gøre miljøkrav om reduceret ammoniakafdampning til en stor besparelse.

En varmepumpe til gyllekøl har lang levetid og minimal vedligeholdelse. Derudover passer anlægget sig selv og sparer dig megen tid i forhold til et halmfyr.

Er staldene i dag opvarmet med oliefyr, er gyllekøling et naturligt valg ved udvidelse, men der er også god økonomi i etablering af luft-vand-varmepumpe eller jordvarme, selvom der ikke udvides.

Mere om gyllekøling

Besked til landbrugsafdelingen