Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Thermonova A/S

 

 

Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Thermonova A/S (herefter ”Thermonova”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

Thermonovas rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsom-me) personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte:

 

Thermonova A/S

CVR: 15908416

Ejdrupvej 46

9240 Nibe

Kontaktperson: Jesper Kjær Nygaard

Telefon: +45 79 30 00 00

E-mail: gdpr@solar.dk

 

Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adres-se, mobil nr., e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

Vi anvender personoplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

Besøgende på Thermonovas hjemmeside

Når du besøger Thermonovas hjemmeside kan Thermonova behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

 

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden, f.eks. når du kontakter os via kontaktformularen, herunder dit navn, adresse, telefonnum-mer/mobilnummer, e-mailadresse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og de ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i f.eks. at gøre vores hjemmesider tilgængelig for dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) eller dit samtykke efter databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3.

 

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden opbevares så vidt det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Oplysningerne kan efter omstændighederne gemmes i længere tid, hvis de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Brug af cookies

Når du besøger Thermonovas hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig ved hjælp af cookies, som opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside. Oplysninger om din adfærd er en behandling af dine personoplysninger. Derfor vil vi, når vi placerer cookies, behandle personoplysninger om dig.

 

De personoplysninger der indsamles, er f.eks. brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

 

Øvrige eksempler på personoplysninger, der indsamles og analyseres:

  • dato og tidspunkt for besøg
  • hvilke sider der besøges på hjemmesiden
  • oplysninger om den anvendte browser og operativsystem
  • URL
  •  

 

Før vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplysningerne. Forinden placering af cookies på dit it-udstyr, indhenter vi dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger på hjemmesiden kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

Hvis du giver samtykke til cookies til brug for markedsføring, samtykker du samtidig til, at vi må anvende forskellige sociale medie-plugins (f.eks. LinkedIn og Facebook).

 

Behandling til markedsførings- og statistiske formål sker på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke fra cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

 

Behandling til øvrige formål, f.eks. forbedring af funktionalitet, statistik og analyse over hjemmesidebesøg, og lignende, sker på baggrund af interesseafvejningsreglen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, (1)(f). Den legitime interesse for os er at udvikle, optimere og vedligeholde hjemmesiden, så den fungerer optimalt. 

 

Nogle cookies sættes af tredjeparter, som er nærmere angivet i vores cookiedeklaration.

 

Du kan få flere oplysninger i vores Cookiepolitik om vores brug af cookies, opbevaringstid af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise cookies.

 

Deling af dine oplysninger med andre

Thermonova kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

 

Thermonova kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretnings-forpligtigelser, som vi er underlagt.

 

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger.

 

Vi overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

 

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS.

 

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til land uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

 

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

 

Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

 

Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

 

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

 

Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

 

Denne privatlivspolitik er gældende fra den 3. august 2023.