Mælkekøling

Mælkekøling med effektiv varmegenvinding

Vi er specialister i driftssikker og energioptimeret mælkekøling med varmegenvinding til bygningsvarme og vaskevand. En effektiv varmegenvinding giver god driftsøkonomi, da den genvunde varme erstatter eksempelvis olie, el eller andre brændsler. Vores tidsmæssigt lange erfaring med mælkekøling i danske landbrug er din fordel. Vi ved, at vores varmepumper håndterer mælk til en stor værdi, og vi har derfor designet en varmepumpe særligt udviklet til mælkekøling. Naturligvis er varmepumpen produceret i Danmark og designet til landbrugets krav robust konstruktion og højere temperaturer end standard varmepumper. En varmepumpe til mælkekøling fra Thermonova leverer varmt vand op til 65 °C takket være scroll-kompressorens teknologi med “Smart Liquid Injektion”.

Vores varmepumper til mælkekøling er udstyret med en fabriksmonteret nødkølsveksler til bortskaffelse af overskudsvarme i jordvarmeslanger.